Ga naar de inhoud
Previous slide
Next slide

IDENTITEIT

Het is voor ons heel belangrijk dat we met school en ouders gezamenlijk voor onze kinderen een Bijbelse opvoeding en vorming willen. Dat we staan voor onderwijs op grond van Gods Woord.
We zijn hierbij afhankelijk van de onverdiende zegen van de Heere.

De eenheid tussen school, gezin en kerk is voor onze kinderen van belang.

We willen, als school en ouders, gezamenlijk het beste zoeken voor onze kinderen. Als voorbereiding op het leven in deze samenleving en om daaraan bij te dragen. Bovendien willen we steeds te wijzen op de noodzakelijke voorbereiding op het leven hierna. Daarom is voor ons nodig dat u dit ook belangrijk vindt en gedurende de gehele schoolperiode vanuit dezelfde overtuigingen achter de school wilt staan.

Vindt u het ook belangrijk dat uw kind dit onderwijs ontvangt, gegrond op Gods Woord? Bent u benieuwd hoe dit onderwijs zichtbaar wordt in onze school? U bent hartelijk welkom voor een gesprek op onze school.

CONTACT

2022 | WEBSITEREALISATIE SITE IT BV